Het Kompas #KOMPAS

Onze visie op methodeonderwijs kadert in de pedagogische visie van Campus Tichelrij en aldus ook in het Pedagogische Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO).

Wij streven naar totaliteitsonderwijs door een  projectmatige benadering waarbij de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Binnen dit kader zullen wij elk jaar werken aan een aantal educatieve en sociaal geëngageerde projecten. Tijdens deze projecten hechten wij groot belang aan vakoverschrijdend werken met het oog op de ontwikkeling van enkele, in onze ogen, essentiële waarden zoals kritische zin, weerbaarheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. Wij geloven in een dynamisch mensbeeld waarbij alle leerlingen als uniek en verschillend benaderd worden.

Klik op de onderstaande linken en leer onze ASO-methodeschool beter kennen!

Het Kompas #KOMPAS